İş Modeli İnovasyonu

İş Modeli İnovasyonu

 • Müşterilerin ürün, hizmet değer unsurları analizi ve müşteri için yaratılan değeri artırma stratejileri
 • Müşteri değeri odaklı fiyatlama stratejileri
 • Müşteri için yaratılan değeri, tamamlayıcı ürün ve hizmetlerle güçlendirme stratejileri
 • Müşteri deneyim haritası ve müşteriye değen tüm noktalarda müşteri deneyimi geliştirme fırsatları
 • Ölçek ekonomileri ve minimum etkin ölçeğin gücü ile şirket verimliliğini artırıcı iş modelleri
 • Çalışan için değer yaratma ve deneyim geliştirme stratejileri
 • ·Tedarikçi ilişki geliştirme ve yaratılan toplam değeri, mal ve hizmet fiyatı ötesinde,  paylaşım iş modelleri
 • Müşteri, tedarikçi, çalışan ve yatırımcılar için değer yaratma stratejileri
 • Şirketler için en önemli olan değer yaratma unsurları, şirket değer ve öncelik haritası
 • Strateji geliştirmeden, stratejiyi uygulamaya geçiş planları

  Yöntemler

 • ‘Value Based Strategy’  Değer Odaklı Strateji

 • ‘Job-To-Be-Done Theory’ Müşterinin Yapılması Gereken İşleri Teorisi

 • ‘Value Stick Framework’  Değer Yaratma Modeli

 • Müşteri Deneyim Haritaları

 • Çalışan Deneyim Haritası

 • Şirket Değer Haritası ve Uygulama Planları

Diğer Hizmerlerimiz

Diğer Hizmetlerimiz