İşletme Check-up

İşletme Check-Up

İşletmelerin finansal performanslarını 3 katına artırmasının yolu, sağlıklı bir organizasyondan geçiyor!

McKinsey The State of Organizations 2023 raporuna göre, sağlıklı bir organizasyonla finansal performans arasında doğrudan bağlantı var.

Organizasyonel sağlık skoru %75 ve üzeri olan işletmeler, %50 olanlara göre 3 kat fazla finansal performans gösterirken; skoru %25 ve altı olan işletmelerin finansal performansı ise aynı dönem içinde yaklaşık %20 düşüyor.
Organizasyon sağlığı, çoğunlukla sadece şirket kültürü ve çalışan katılımıyla ilişkili zannediliyor.

Halbuki finansal performansa etkisi kanıtlanmış olan organizasyon sağlığı, işletmelerin her departmanından, her çalışanından, her bir sürecinden besleniyor.

Sağlıklı organizasyonların ortak özelliklerini 3 başlıkta toplayabiliyoruz.

 • Tüm çalışanları ortak vizyonda kenetlenmiş oluyor.
 • Bu vizyona ulaşmak için efektif şekilde çalışıyorlar.
 • İnovasyonlar ve yaratıcı düşünce ile kendilerini yeniliyorlar.

Bir işletmenin sağlığını 10 başlıkta değerlendiriyoruz.

 1. Strateji
 2. Kurumsal Yönetişim
 3. Kültür ve Liderlik
 4. Müşteri Yönetimi
 5. Büyüme
 6. Karlılık
 7. Operasyonel Mükemmellik
 8. İnovasyon
 9. Dijitalleşme
 10. Çalışan Yönetimi

İşletmelerin sağlık kontrolünden geçmesi neyi sağlıyor?

 1. İşletmelerin işlerini ve karlılıklarını büyütme fırsatlarının önündeki engelleri görmelerini sağlıyor. Bu engelleri ortadan kaldırmak; başarı, sürdürülebilir büyüme ve karlılık getiriyor.
 2. Günlük işleyiş içinde gözden kaçan, yoğunluk nedeniyle fırsat bulunamayan detayların teşhis edilmesini sağlıyor.
 3. Tüm birimlerin gerçek potansiyelinde işlemesine katkı yapıyor.
 4. Güçlü yanların ortaya çıkıp, gelire dönüşecek stratejilerin geliştirilmesine yardım ediyor.
 5. Değişime olan yatkınlığı ölçüyor.
 6. Görece zayıf yönlerin tespit edilerek bertaraf edilmesi için yol haritası çıkarıyor.

Sağlık kontrolü sonucunda mevcut durum resmi çekilerek tüm birimlerin katkısıyla kolektif bir iş planı oluşturuluyor.

Tüm süreç sonunda finansal performansla birlikte müşteri memnuniyeti hızla artıyor, daha verimli bir çalışma ortamı sağlanıyor, çalışan katkısı ve bağlılığı artıyor.

Diğer Hizmerlerimiz

Diğer Hizmetlerimiz