SPx

Nasıl Yapıyoruz?

İşletmelerin ihtiyaçlarına göre;

Hizmetleri vererek, size özel projeleri birlikte hayata geçiriyoruz. İşletmelerin;

Evrelerinde sizinle birlikte yürüyor, her koşula birlikte göğüs geriyoruz. Bizi farklı kılan yaklaşımımızdır.

Analiz eder, sizi iyi anlarız

Sizleri çok iyi dinler, sektörünüzün dinamikleri, şirketinizin mevcut durumu, vizyonu, stratejik hedefleri, ihtiyaçları, önceliklerini anlarız. Her kurumun ihtiyaçlarına özel olarak, eğitim ve hizmetlerimizin amaç ve kapsamını oluştururuz. Bu analizde, sadece ihtiyaç alanı ile sınırlı kalmayız. Bu alanın şirketin diğer alanlarına, orta-uzun vade hedeflerine vd. etkilerini dikkate alır, bütünsel bakar, büyük resmi gözden hiç kaçırmayız.

Bilgi ve deneyimlerimizi aktarırız

‘Best – practice’ en iyi ve güncel metot bilgisi ile tecrübelerimizi harmanlarız. Tüm hizmetlerimiz, sizi rekabette farklılaştırmayı ve gerçek katma değer yaratmayı amaçlar. Sonuç odaklıdır. Verdiğimiz tüm hizmetlerin içeriği, uygulanabilirliğe yöneliktir. Takımlarınızla ele ele çalışırız. Gerek eğitimlerde, gerek danışmanlık hizmetlerinde, kullandığımız metodolojileri, araçları, deneyimlerimizi aktarmayı ve şirketinizin bunları içselleştirerek sürekliliğini sağlayabilmesini en önemli ilke ediniriz.

El ele verir, birlikte hayata geçiririz

Projelerin uygulama aşamasında sizlerle kol kola yürümeyi, önünüze çıkan engelleri aşmada yol gösterici olmayı severiz.

Takip eder, süreklilik ve başarıyı garanti ederiz

Eğitim, danışmanlık vd. hizmetimiz tamamlandığında biz ortadan kaybolmayız! Bizim için önemli olan, verilen hizmet hayata geçirildiğinde, birlikte planladığımız performans göstergelerine ulaşması ve şirketiniz tarafından sürekli daha da ileriye taşınabilmesidir. Hayata geçiş sonrası çıkabilecek problemlerde, değişen koşullar nedeni ile gerekli olan uyarlamalarda, projenin bir ileri aşamaya gelişiminde yanınızda olmak isteriz.