Nevra Yener Özülkü

         
Nevra Yener Özülkü

Nevra Yener Özülkü

Kurucu Ortak
Nevra, Üst Düzey Stratejik, Kurum İçi Danışmanlık; ve sigorta sektöründe, 32 yıllık Bankacılık, Bankasürans, Hayat Dışı, Hayat/Koruma, Sağlık Sigortası, Reasürans sektörleri hakkında detaylı bilgi birikimine sahip deneyimli bir yöneticidir. Nevra, Kurumsal, İş Birimi (Perakende, KOBİ, Ticari ve Kurumsal), bölgesel genişleme, M&A, kanal, B2B, B2C stratejilerinin tasarımı ve uygulanması yoluyla önde gelen Evrensel Bankalar ve Sigorta Şirketleri için önemli bir hissedar değeri yaratmıştır. Şirketleri için vizyon ve strateji tasarımı, değişim için vaka yaratma, operasyonel modellerin yeniden tasarlanması (merkezileştirmeyi, operasyon merkezinin kurulmasını kapsayan) aracılığıyla milyonlarca dolarlık büyük ölçekli kurumsal dönüşüm programlarına liderlik etme konusunda derin deneyime sahiptir. “Dönüşüm Ofislerini” yönetirken, CEO'ların ve Yönetim Kurulu'nun güçlü desteğiyle değişimin kültürel ve politik karmaşıklıklarını ele alma sorumluluklarını da üstlendi. Strateji belirlemeden uygulamaya değer yaratma yoluyla çok güçlü yürütme yeteneklerine sahiptir. Nevra, B2B modelleriyle uluslararası şirketlerde 32 yıllık liderlik rolleri ile Finansal Hizmetler Sektöründe CEO ve EVP seviyelerinde iş geliştirme ve müşteri ilişkileri kurma konusunda kayda değer bir başarı ile dolu bir geçmişe sahiptir. Kariyerine NCR'de başlayarak, büyük özel ticari ve devlet bankalarında 15 milyon doları aşan satış alanlarından sorumluydu. Ardından kişisel değer önermesini yönetim danışmanlığını da kapsayacak şekilde genişletti. A.T.'de Kearney, 1999 yılında başlayan kariyeri “Principal” pozisyonu ile 2004 yılına kadar devam ettik. Aksigorta A.Ş, tam zamanlı, CEO Danışmanlığı ve Değişim Ofis Yönetimini yürüttü. Sonra sırası ile, Genworth Financial, Demir Hayat Sigorta, Tur Assist’de; toplam 13 yıl CEO görevi üstlenmiştir. Solution Partners bünyesinde 32 yıllık tecrübesini hem ekibi geliştirme hem de müşterilere katma değer yaratma amacıyla paylaşmaktadır.

Bizimle İletişime Geç

Uzmanlarımızla İletişime Geçebilirsiniz