İnovasyon Yeteneklerinizde Neredesiniz?

İnovasyon Yeteneklerinizde Neredesiniz?

Yıkıcı ve büyük belirsizliklerin olduğu zamanlarda, şirketler elindekilerini koruma ve ortamın normalleşmesini bekleme eğilimdedir. Neredeyse yeni bir çağın şekillenmekte olduğu bu dönemde, aslında bu çok riskli bir stratejidir. Yüksek enflasyon, yüksek faiz oranları, global para politikalarında sıkılaşma, pandemi, savaşların yeniden şekillendirdiği tedarik zincirleri, sürdürülebilirlik gündemi, GenAI, bioteknoloji alanındaki gelişmeler vb dönüştürücü yeni teknoloji dalgaları gibi sayabileceğimiz birçok koşul iş dünyasının yeni normu haline gelmiştir. Bunların şirketlerin iş modellerine kritik etkileri kaçınılmaz bir gerçektir. Bu tip etki ve belirsizliklerin olduğu dönemlerde sadece maliyet ve verimlilik odağı sanıldığı gibi etkili değildir. Yapılan araştırmalar, bu tip şirketlerin yatırımcı getirisinde, aynı zamanda büyümeyi odağına koyan şirketlere göre, çok geride kaldığını göstermektedir. Diğer bazı araştırmalar on şirketten sadece birinin, birkaç yıldan uzun, ortalamaların üzerinde hissedar getirisi sağlayan bir büyüme gerçekleştirebildiğini göstermektedir.(1) Çoğu zaman, tam tersine büyüme girişimleri tüm şirketin çökmesine neden olabilmektedir.Büyümenin belki en göz korkutucu yanı, bir kez başarısız olursanız, gelecekte başarma ihtimalinizin çok düşük olmasıdır.  Şirketin büyüme kasları bir kez güçsüzleştiğinde, tekrar güçlenmesi ve harekete geçebilmesi oldukça zordur.Gene araştırmalar göstermektedir ki, her 10 yatırımdan ancak 2’si şirketin toplam başarısını etkileyebilecek şekilde hayata geçebilmektedir (1).

Büyüme kaçınılmaz ancak zor. Kuşkusuz inovasyon, bu hedefi gerçekleştirmek için son derece kritiktir. Kalıcı üstün performans, inovasyon çabalarının yoğunlaştırılması ve etkinleştirilmesini, ve bu şekilde yeni fırsatların belirlenmesi, değerlendirilebilmesi için yeni ürünler geliştirmesini, yeni iş modellerine yatırım yapılmasını ve yeni ortaklıklar kurulmasını gerektirir.

McKinsey’in 2021 Yeni İş Kurma Anketine katılanlar, ortalama olarak önümüzdeki beş yıldaki gelir hedeflerinin yarısının tamamen yeni ürün, hizmet ve iş alanlarından olduğunu belirtmişlerdir. Mayıs 2021’de yapılan McKinsey anketi, pandeminin ilk 12 ayında finansal performansı  üst sıralarda yer alan şirketlerin yeni ürün ve hizmet sunmada, düşük performanslı emsallerine göre neredeyse iki kat daha hızlı yenilik yaptığını ortaya koymuştur (1)

Boston Consulting Group’un bir araştırmasına göre ise, şirketlerin sadece %30’u inovasyonda başarılı olduğunu düşünmektedir.

Peki sizin büyüme performansınız nasıl? İnovasyon yeteneklerinde neredesiniz?Şirketinizin büyüme ve inovasyon yeteneklerini, 5 ana başlıkta değerlendiriyor ve en iyi uygulamalarla karşılaştırıyoruz;

  1. Büyüme fırsatlarının görülebilmesi ve kazanılabilecek savaşlara girilmesi,
  2. Müşteri değer önerisi geliştirme ve iş modeli tasarımı başarısı,
  3. Müşteri değer önerisi tasarım ve iş modeli hayata geçiş başarısı,
  4. İnovasyon için organizasyonel yetenekler,
  5. Strateji geliştirme süreçlerinin etkinliği.

Şirketinizin geliştirmesi gerekli inovasyon yeteneklerini belirlemekle kalmıyoruz, ‘nasıl’, hangi metotlarla’, ‘hangi önceliklerle sorularını da ele alarak şirketinize özel bir yol haritası oluşturuyoruz.

Şirketinizin inovasyon yeteneklerinin değerlendirilmesi ne sağlıyor;

  • Büyüme ve inovasyon başarınızı objektif olarak, en iyi uygulamalar ve metodolojilerle karşılaştırmalı tespit etmiş oluyorsunuz.
  • Gelişim alanlarınızı belirliyorsunuz.
  • Şirketinizin büyüme ve inovasyon kaslarını güçlendirecek, etkili ve kısa sürelerde uygulanabilecek gelişim yol haritanız elinizde oluyor.

Daha fazla bilgi ve  şirketiniz özel görüşme için bizimle iletişime geçebilirsiniz..

Kaynak: (1) The Innovator’s Solution, Clayton M.Christensen, Michael E.Raynor