OKR: Yeni Nesil Yönetim

(Objective Key Results) OKR ile Yeni Nesil Yönetim

John Doerr’un dediği gibi;
“Dünya Liderlere ihtiyaç duyar, OKR ise, liderlerin amaçlarla hedefleri canlandırması ve beklenen ötesi sonuçlar üretmesini sağlar… ve sadece yapacağınızın; heveslendirmek, eğitmek ve iyi uygulamaktır..”
İş’i İYİ Yöneten Lider, Kurumunda Performans’ını artırır… Çalışanının POTANSİYELni açığa çıkarır…
Ve BÜYÜME böyle gerçekleşir..
Böylece, “Sürekli Performans Gelişimi” ile PERFORMANS KÜLTÜRÜ yeniden oluşur..

 

Performans Kültürünüzü 3 aşamalı SOLUTION PARTNERS yaklaşımı ile yeniden yaratabilirsiniz.
1. OKR ile Yeni Nesil İş Yönetimi
2. OKR ile Yeni Nesil Performans Yönetimi
3. OKR ile Yeni Nesil Ödül Yönetimi

 

Objectives ve Key Results kelimelerinin kısaltması olan OKR’ın amacı şirketi ileriye taşıyacak hedeflerin ve bunları somutlaştıran anahtar sonuçların tüm çalışanların aktif bir şekilde katılımıyla belirlenmesidir. Bu sayede şirket amaçları çalışan geneline açık bir şekilde yayılır; daha odaklı ve sistemli iş süreçleri gerçekleştirilir.
Solution Partners olarak OKR Eğitim, Coaching ve Danışmanlık hizmetimizle müşterilerimize güçlü bir şirket kültürü kazandırmak ve bu kültürün, çalışan motivasyonu ile şirket performansına doğrudan katkı sunması için buradayız

Diğer Hizmerlerimiz

Diğer Hizmetlerimiz