İşletme Check-up

Psikolojik Sağlamlık (Resilience)

  • Psikolojik Sağlamlık: ‘Well-Being’ – İyi Oluş 
  • Stres ve Sosyal Kaygı Yönetimi

  • Kurum İçi Psikolojik Şiddet ve Etkileri 
  • Etkin İletişim

Yöntem

  • Çalışan Bağlılığı ve Aidiyet Gelişimi

  • ‘P.E.R.M.A.’:’Well-Being'(İyi Oluş) Teorisi

  • Transaksiyonel Analiz

  • Çözüm Odaklı Terapi Teknikleri  Pozitif Psikoloji Odaklı Koçluk  Psikodrama

  • Mobbing Teori

Diğer Hizmerlerimiz

Diğer Hizmetlerimiz